Veel belangstelling voor Symposium Holwerd aan Zee

Op 9 februari organiseren Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee' . Hiervoor zijn inmddels 170 personen ingeschreven. Voor het avondprogramma dat Holwerd aan Zee organiseert voor bewoners en ondernemers zijn al ruim 300 inschrijvingen binnen.

Poster symposium Holwerd aan Zee

De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Vanuit deze ambitie ziet de Waddenacademie ‘Holwerd aan Zee’ als een interessant, door de bewoners van Holwerd zelf opgezet project. Een open vaarverbinding met het water moet het Friese dorp een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen en bovendien moet het project de waterhuishouding verbeteren. ‘Holwerd aan Zee’ is inmiddels door verschillende partijen omarmd.

Tijdens het middagsymposium, dat zich met name richt op wetenschappers, bestuurders, beleidsmakers en (potentiële) investeerders,  wordt nader ingegaan op de economische en ecologische kansen van het project Holwerd aan Zee. Inmiddels zijn hier ruim 170 mensen voor ingeschreven.

Stichting Holwerd aan Zee organiseert ook een avondprogramma gericht op bewoners en ondernemers, hiervoor zijn inmiddels ruim 300 inschrijvingen ontvangen. U kunt zich aanmelden via de website van Holwerd aan Zee.

Podium TV, de zender voor Sport en Cultuur in Noord Nederland zond vrijdagavond 6 februari een interview uit met Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie, die het symposium zal voorzitten.
Het item is terug te kijken op de site van PodiumTV

RTVNOF zal van de het middag- en avondprogramma een reportage maken en de toespraken vastleggen.

Een kort verslag en de presentaties van het middagprogramma zullen via de website van de Waddenacademie beschikbaar komen.