Verbeter monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee

De NAM heeft haar ‘monitoringsprogramma 2007 - 2012 voor gaswinning onder de Waddenzee’ geëvalueerd. De sterke en zwakke punten van het programma zijn daarmee duidelijk in beeld. De AuditCommissie vindt het oodzakelijk dat het monitoringsprogramma verbetert om goed onderbouwde uitspraken over het ‘hand aan de kraan’-principe te kunnen blijven doen.

Luchtfoto Moddergat. Foto Beeldbank RWS.

Het project
De NAM startte in 2007 met gaswinning in de Waddenzee volgens het ‘hand aan de kraan’-principe vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dit betekent dat gaswinning toegestaan is, maar stopt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Hiervoor voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit.

Eind 2013 heeft de NAM de monitoring 2007 - 2012 geëvalueerd. De minister van Economische Zaken vroeg de AuditCommissie deze evaluatie te beoordelen.

Oordeel
De AuditCommissie vindt dat de evaluatie een goede basis legt om het  monitoringsprogramma voor de jaren 2014 - 2019 te verbeteren.
De evaluatie door de NAM laat onder meer zien dat:
· de monitoring van diepe bodemdaling goed verloopt en zinvol is;
· bodemdaling van 2007 t/m 2012 binnen de afgesproken grenzen is gebleven;
· er praktische problemen zijn met de opbouw en het onderling afstemmen van meetreeksen, bijvoorbeeld voor bodem- en schelpdieren en wadvogels. Hierdoor is het monitoringsprogramma niet overal voldoende krachtig om goed onderbouwde uitspraken te doen over eventuele aantasting van natuur door bodemdaling.

Om problemen met meetreeksen in de toekomst te voorkomen is tussentijds bijsturen van het programma belangrijk. Dit is een belangrijke les uit de evaluatie. Hiervoor is een betere overlegstructuur en een betere afstemming tussen de betrokken onderzoekers essentieel. De AuditCommissie zal later dit jaar op verzoek van de minister ook adviseren over het nieuwe monitoringsprogramma 2014 - 2019.

Meer informatie over Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2796

Bekijk het volledige advies: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2796