Verslag van symposium ‘Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het Waddengebied?’

In opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde Dienst Landelijk Gebied (DLG) op 15 februari 2012 in de Koperen Tuin in Leeuwarden een symposium.

Cover brochure PRW

De centrale vraag tijdens dit symposium was: Is het mogelijk om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de spanning die soms ontstaat tussen de behoudsdoelstellingen van Natura 2000 en de wensen van beheerders, belangenorganisaties en overheden voor een meer dynamisch natuurherstel of -ontwikkeling in het Waddengebied? 

Tijdens het symposium gingen beleidsmakers, beheerders, wetenschappers en uitvoerders aan de hand van aansprekende voorbeelden en presentaties op zoek naar beschikbare speelruimte binnen de beleidsmatige en juridische kaders van Natura 2000.Dit gebeurde onderleiding van dagvoorzitter Piet Dijkstra.

Een verslag van dit symposium ‘Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het Waddengebied?’ is nu beschikbaar (pdf 2 Mb). 

Meer informatie over het Programma naar een Rijke Waddenzee.