Verslag werkconferentie ‘Natuurlijke oplossingen voor gevolgen van zeespiegelstijging in het waddengebied’

‘Kennis voor Klimaat heeft een overview gemaakt van de belangrijke kennis op het gebied van het sedimentaire systeem van het Waddengebied.’ Met deze woorden opende dagvoorzitter Hessel Speelman (Waddenacademie) op 25 maart de werkconferentie “Natuurlijke oplossingen voor gevolgen van zeespiegelstijging in het

waddengebied”.

Hessel Speelman, dagvoorzitter van de werkconferentie

Ruim veertig Wadden experts en - betrokkenen waren aanwezig in de Balkenzaal van Grand Hotel Post-Plaza te Leeuwarden. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Waddenacademie, Programma naar een Rijke Waddenzee, Deltaprogramma Waddengebied en Kennis voor Klimaat.

Het verslag en de presentaties van deze dag zijn te downloaden via de website van Kennis voor Klimaat.