Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

Waddendijk Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie.

Afgelopen zomer volgden we een theaterstuk over het wad langs de hele kust. Daarbij viel het mij op hoeveel bewoners zich nog sterk verbonden voelen met het wad, maar er in hun dagelijks leven nauwelijks meer komen.

In het waddengebied praten bewoners, professionals en beschermers al jaren langs elkaar heen. Waar de een het over doelsoorten heeft, praat de ander over een lekker visje. Waar de een over dynamische kustverdediging praat, hoort de ander verlies aan veiligheid. Dat is jammer, want natuurbescherming kan niet zonder lokale betrokkenheid. Nu de Waddenzee is erkend als Werelderfgoed en de regionale economie duidelijk draait op de rust, ruimte en natuur wordt het tijd om oude strijdbijlen te begraven, de handen ineen te slaan en zo de barrière te doorbreken.

Bijna 80 procent van de waddendijken moeten worden versterkt. Nieuwe wateringenieurs zoeken steeds vaker natuurlijkere oplossingen dan de traditionele dijkverhogingen, zoals het versterken van kwelders die de golfslag op de dijken kunnen breken. Dit is een kans om de harde scheiding van de dijk, die ook symbool staat voor de afstand tussen wad en land, letterlijk en figuurlijk te verzachten.

Holwerd
Het opknappen van de dijk geeft gelegenheid om werk van werk te maken en de aansluiting met de waddennatuur te vergroten. Een goed voorbeeld is Holwerd, waar inwoners een opening in de dijk willen maken om de verbinding met het wad te herstellen. Goed voor de natuur, recreërende mensen én de lokale economie.
De Waddenvereniging wil zich daarvoor ook sterk maken. Meer dan voorheen leggen we ons oor te luisteren in het gebied en werken samen waar de passie voor het wad wordt gedeeld. Bij het opknappen van de Afsluitdijk bouwen we met vissers en andere partijen in de regio aan 's werelds eerste vismigratierivier. Dat is goed voor de vissen, toeristen en op termijn ook voor vissers.

Meer dan voorheen willen we werk maken van Werelderfgoed Waddenzee-educatie, zodat iedereen nu en later weet wat het gebied toch zo bijzonder maakt. Door projecten zoals deze te initiëren, werken we samen aan positieve ontwikkelingen in het gebied. Zo leren we elkaars taal en cultuur beter kennen.
We krijgen in het waddengebied de keuze om met de rug naar de Waddenzee de dijken verder te verhogen of om er samen meerwaarde in te zoeken voor dorpen en natuur. Daarbij moeten we niet blijven hangen in oeverloze discussies van vroeger, maar kijken naar de kansen die het ons biedt.

Op 16 en 17 oktober houdt de Waddenvereniging met de Waddenacademie een reis met tweehonderd bewoners, professionals en achterban langs het wad. We gaan op zoek naar een gebiedsagenda die door alle wadliefhebbers, inwoner of bezoeker, wordt gedeeld. Zodat de muren rond het wad niet gewoontegetrouw verder worden opgetrokken. Op die manier wordt het niet alleen maar Werelderfgoed genoemd, maar wordt het ook zo door iedereen gevoeld.

Het volledige artikel is ook verschenen in het Friesch Dagblad. Op de website van het Friesch Dagblad kunt u ook reageren op dit artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.