Vierde Waddenlezing gehouden: 'De waarden van het waddengebied'

Op maandag 7 februari hield professor Henk Folmer in Leeuwarden de vierde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Waddenlezing Henk Folmer (foto's Tim van Oijen)

Ruim zeventig bezoekers waren naar de Kanselarij gekomen om professor Folmer, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit, te horen spreken over de waarden van het waddengebied.  Dat het waddengebied waarde heeft wordt door niemand betwist, maar bij de vraag wat en hoe groot die waarde is, lopen de meningen al gauw uiteen. Het waddengebied vervult immers een veelheid van functies, die voor verschillende maatschappelijke groeperingen van verschillend belang zijn, dat wil zeggen, verschillende waarden hebben. In zijn lezing hield professor  Folmer een pleidooi voor het vaker inschakelen van een maatschappelijke kosten baten analyse (mkba), om zo tot een juiste afweging van de baten en kosten te komen Met behulp van deze techniek worden alle effecten van een ingreep in kaart gebracht, in baten en kosten ingedeeld en met elkaar vergelijkbaar gemaakt, zodat ze tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Wordt een mkba niet expliciet gemaakt, dan zullen politici deze zelf en op basis van eigen intuïtie maken, zo hield professor Folmer zijn gehoor voor.

De lezing van professor Folmer is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.