Vijfde Waddenlezing gehouden: 'De omstreden toekomst van een culturele erfenis'

Op maandag 7 maart hield historisch-socioloog drs. Otto Knottnerus in Leeuwarden de vijfde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Otto Knottnerus tijdens vijfde waddenlezing

Zo'n zestig mensen waren naar de Kanselarij gekomen om drs. Otto Knottnerus, free-lance historisch-socioloog, te horen spreken over de toekomst van het Waddengebied. Die toekomst is  in belangrijke mate afhankelijk van de manier waarop wij als mensen  met onze culturele erfenis leren omgaan. Het waddengebied is immers een landschap van mensen, beheerd door mensen en grotendeels gemaakt door mensen, aldus Otto Knottnerus.
In zijn lezing ging Knottnerus in op waarom hij de mens zo'n centrale rol toekent als het gaat om de toekomst van de wadden: niet alleen als bewoners, maar ook als toeristen, investeerders, natuurliefhebbers, wetenschappers en kunstenaars. De liefde voor het landschap begint bij hen vaak in de eigen leefomgeving. Als we de toekomst van dit landschap willen veiligstellen, dienen we de bewoners en gebruikers van het gebied in onze besluitvorming te betrekken. Voor onze kennis over de geschiedenis en de cultuur van het Waddengebied willen vergaren, dienen we in de eerste plaats bij de mensen aan te kloppen. En zij vormen ook onze belangrijkste toetssteen voor de bruikbaarheid van die kennis, aldus Knottnerus.

De lezing van drs. Knottnerus is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.