Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij schreef dit artikel namens vijftig natuurorganisaties.

De nieuwe Wet natuurbescherming kan alleen bijdragen aan natuurbehoud als er een duidelijke visie uit spreekt. Het moet een wet worden die de intrinsieke waarde van natuur erkent.

 

Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

Binnenkort komt staatssecretaris Sharon Dijksma met een aangepast voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming. Een wet die van grote invloed zal zijn op de toekomst van onze natuur. Voor de gezamenlijke natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties reden om een visie uit brengen waarin we aangeven wat volgens ons de hoofdpunten van de nieuwe wet moeten zijn. Alleen met een duidelijke visie op het doel en de inhoud van de wet zal deze maximaal kunnen bijdragen aan behoud en herstel van de Nederlandse natuur.
Nederland heeft prachtige natuur, fraaie landschappen en gebieden als de Waddenzee die van internationaal belang zijn. Tegelijkertijd is er geen land in Europa waar natuur zo onder druk staat als in ons land.

Lees het volledige artikel Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.