Vliegende start University Campus Fryslân

'In korte tijd hebben we al veel bereikt', zegt een trotse Frans Zwarts (hoogleraar-bestuurder van UCF) op het openingssymposium van University Campus Fryslân.

Openingshandeling tijdens symposium

'Oprichting van UCF belichaamt de vurige wens van de Friese samenleving om deel te blijven nemen aan de dynamische kennissector.’

UCF staat nu op eigen benen, als innovatieve academische netwerkorganisatie gaan ze verder met de ontwikkeling van een toekomstgericht onderzoeks- en onderwijsaanbod. Dit onderwijs en onderzoek heeft zijn bedding in het natuurlijk laboratorium dat Friesland biedt. Zes Friese hotspots staan daarbij centraal: duurzame energie, recreatie en toerisme, water, life sciences, meertaligheid en leefbaarheid. UCF wil samen met haar partners bijdragen aan het gebruik van nieuwe kennis in de samenleving.

Naast Frans Zwarts, sprak ook Robbert Dijkgraaf (president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) op het symposium: 'Het is een realistisch plan, waarbij de kracht zit in de band met de regio.' Bij de openingshandeling lieten gedeputeerde Onderwijs Jannewietske de Vries en wethouder Onderwijs Thea Koster letterlijk 'happy birds' door de lucht vliegen. Zij benadrukten hiermee de vliegende start en lanceerden het logo van UCF.

De start van UCF is met studenten tot in de kleine uurtjes gevierd in de Blokhuispoort.

Op de site www.ucf.nl vindt u meer informatie, de videobeelden van het openingssymposium zullen hier vanaf 25 november beschikbaar zijn.