Vogels kijken niet op van een drone

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef.

Kwelder bij Koehoal. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

Die proef op de som werd uitgevoerd door marien ecoloog Martin Baptist van Imares en senior beleidsmedewerker bij de Waddenacademie. Baptist liet een drone op honderd meter hoogte vliegen boven een drooggevallen stukje wad voor de kust bij het buurtschap Koehoal ten noorden van Harlingen. Vanaf de dijk werden de vogelbewegingen voor, tijdens en na de dronevlucht in de gaten gehouden. De proef werd uitgevoerd vanwege het slibmotor project. Het resultaat: de drone had niet of nauwelijks waarneembaar effect op het gedrag van de vogels op het wad.

‘Op deze plek en op dit moment tenminste niet’, houdt Baptist de wetenschappelijke slag om de arm. Wat een drone doet bij grote hoeveelheden vogels is bijvoorbeeld niet duidelijk. ‘Op 800-1200 meter van de dijk foerageerden wadvogels in hoge dichtheden. Onze dronevluchten gingen tot 500 meter uit de dijk, dus daar vlogen we niet overheen.’

Lees hier het volledige artikel in Resource van Wageningen UR.

Op 28 oktober werd Martin Baptist geïnterviewd door radio Omrop Fryslan over dit onderwerp.  

Uitgebreide informatie over de slibmotor: http://www.ecoshape.nl/nl_NL/slibmotor