Vogels tellen in Mauritanië

Deze maand worden langs de hele ‘Oost-Atlantische kust’, van Siberië tot zuidelijk Afrika, trekvogels geteld. In Mauritanië is de Banc d’Arguin een beroemde hotspot van wadvogels.

Overtijende vogels op een wadplaat

De Banc d’Arguin werd in 1980 ‘ontdekt’ door trekvogelprofessor Theunis Piersma. Inmiddels is het een gebied geworden met een haast mythische status onder vogelaars. De toenmalige student Piersma telde daar samen met drie collega’s in een maand niet minder dan 2,4 miljoen (!) wad- en watervogels. Voor een groot deel zijn dat de vogels die in voor- en najaar bij ons in de Waddenzee zitten, of die bij ons broeden.

In 2014 werd ook een integrale telling georganiseerd langs de Oost-Atlantische trekroute. Toen leken de tellingen uit te wijzen dat met name de vogels die van onze Waddenzee afhankelijk zijn het niet zo goed deden (in vergelijking met eerdere, niet complete tellingen).

Deze nieuwe telling wordt onder andere georganiseerd door het overheidsprogramma ‘Naar een rijke Waddenzee’, en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Manon Tentij, is namens Vogelbescherming Nederland betrokken bij het programma Naar een Rijke Waddenzee. Zij benadrukt dat het goed zou zijn om deze telling structureel te maken. ‘Alleen wanneer je op regelmatige basis dit soort metingen doet, kun je iets zinnigs zeggen over de stand van de vogels in dit deel van de wereld, aldus Tentij.

Het radiofragment is te beluisteren via de website van Vroege Vogels.