Vogeltrends in de Waddenzee gepubliceerd

Op de website van het Common wadden Sea Secretariat presenteert de Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB) Group 24- en 10-jaar trends van 34 soorten trekvogels, gebaseerd op trilaterale telgegevens tot 2010/2011.

Cover report

Trends worden weergegeven voor de internationale Waddenzee, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken.

Bekijk de tabel met trends.

Het volledige WADDEN SEA ECOSYSTEM No. 31. Progress Report Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2010/2011 is ook te downloaden.