Vóór einde van het jaar besluit over continuering Waddenacademie na 1 juli 2014

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, nogmaals dat het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds voor 1 januari 2014 een besluit zal nemen over de continuering van de Waddenacademie na 1 juli 2014, de datum waarop de huidige subsidieperiode afloopt.

Cover werkprogramma

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie onlangs een werkprogramma juli 2014 – juli 2019 opgesteld, dat op 30 november jl. samen met de onderliggende begroting aan het Dagelijks Bestuur is aangeboden.

De Waddenacademie heeft er vertrouwen in dat ze ook na 1 juli 2014 haar taken en werkzaamheden zal kunnen blijven voortzetten. Voorzitter Jouke van Dijk: ‘Ook gelet op de uitkomst van de externe evaluatie, waarin de Waddenacademie als ‘zeer goed’ is beoordeeld, zijn wij optimistisch gestemd over het besluit dat het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds zal nemen’.

Lees hier de aanbiedingsbrief, het werkprogramma juli 2014 – juli 2019, de meerjarenbegroting en het externe evaluatierapport.