Vooraankondiging 8e symposium Waddenacademie op 3 en 4 juli aanstaande in Den Oever

Op 3 en 4 juli vindt in Het Vikingschip te Den Oever het 8e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium, met als voorlopige titel ‘Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee’, wordt georganiseerd in samenwerking met het Deltaprogramma Wadden en het Deltaprogramma IJsselmeer en voorgezeten door Marjan van Kampen-Nouwen.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op de website komt binnenkort meer informatie beschikbaar over de precieze invulling van het symposium, maar nu al is duidelijk dat we u een interessant programma kunnen aanbieden. 

Vanaf 1 mei is het ook mogelijk om u in te schrijven via de website van de Waddenacademie. 

Omdat agenda’s snel vollopen wil ik u namens het Deltaprogramma Wadden, het Deltaprogramma IJsselmeer en de Waddenacademie alvast vragen om 3 en 4 juli in uw agenda te reserveren!

Klaas Deen                              
bestuurssecretaris Waddenacademie-knaw