Vooraankondiging vijfde symposium van de Waddenacademie

Scientific symposium on the Wadden Sea Region: towards a trilateral research agenda 8-10 december 2010, Leeuwarden

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met het CWSS en de Duitse/Deense onderzoeksinstituten AWI, GKSS en de Universiteit van Kopenhagen, een internationaal wetenschappelijk symposium over het trilaterale waddengebied. Op dit symposium zullen wetenschappers van alle disciplines -geologie, ecologie, cultuurhistorie, economie en klimaat- hun onderzoeksresultaten presenteren vanuit een trilateraal perspectief. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de diverse subregio's? Het doel van het symposium is om belangrijke hiaten in onze kennis van het trilaterale waddengebied te identificeren. Het tweede deel van het symposium zal in het teken staan van de mogelijkheden tot het opzetten van trilaterale onderzoeksprojecten die een geïntegreerde systeembenadering volgen. Tijdens dit deel zullen mogelijke financiers aan het woord komen.

Dit vijfde symposium van de Waddenacademie vindt plaats in de aanloop naar het 13e ISWSS, het International Scientific Wadden Sea Symposium, dat in 2012 door Nederland zal worden georganiseerd. De Waddenacademie is door het ministerie van LNV gevraagd om hier een leidende rol in te nemen.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier zullen begin herfst op onze website worden geplaatst.

Heeft u vragen, neem dan contact op, per mail of telefonisch.