Vooraankondiging zesde symposium Waddenacademie 'Op 'n diek' 21 en 22 juni 2011

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen op 21 en 22 juni in Groningen haar zesde symposium, getiteld 'Op 'n diek'.

Overkoepelend thema van het symposium is de vraag welke mogelijkheden er, vanuit het gezichtspunt van natuurbeleving, cultuurhistorie en toerisme, zijn om het profiel van de vastelandskust langs de waddenzee te optimaliseren.

Begin mei is een uitgewerkt programma beschikbaar. Dan ook is het mogelijk om via de website van de Waddenacademie in te schrijven. Wij willen u evenwel nu al vragen om 21 en 22 juni in uw agenda te reserveren.

Meer informatie in de toelichting op het programma.