Voorkomen is ook op het wad beter dan genezen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wierd Koops.

Oliebestrijding vanuit de lucht en vanaf het water (RWS Waterdistrict Waddenzee.)

De Waddenzee is een zeer gevoelig en kwetsbaar gebied. Om calamiteiten te voorkomen is het beter als de overheid de mogelijkheden tot strengere preventieve maatregelen benut, dan dat er achteraf dure technische ingrepen moeten komen. 
Wierd Koops is lector Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheids-management aan de NHL hogeschool in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen