Voorlichtingsbijeenkomst voor kennis- en onderzoeksinstellingen over Waddenfonds

DLG en Waddenacademie hielden op 31 maart 2010 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de derde tender van het Waddenfonds.

De voorlichtingsbijeenkomst was specifiek gericht op vertegenwoordigers van kennis- en onderzoekinstellingen die erover denken om een projectvoorstel met een kenniscomponent in te dienen. De bijeenkomst werd gehouden in Hotel Hajé Heerenveen, hieronder vindt u het programma en de presentaties die gehouden zijn.

Programma:

13.45 uur        Kort welkom door prof.dr. Pavel Kabat, voorzitter Waddenacademie
14.00 uur        Het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010 - 2014 door Rudolf Feijen,
                     Coördinator uitvoeringsorganisatie Waddenfonds.
14.30 uur        Waarop let de Waddenacademie bij projectvoorstellen met een kenniscomponent
                     door prof.dr. Pavel Kabat
15.00 uur        Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.45 uur        Einde bijeenkomst

Download:
Het memo waarin een aantal onderwerpen zijn uitgewerkt die van belang zijn voor de bijeenkomst op 31 maart en antwoord gegeven wordt op een aantal vragen.

Het uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 (pdf 2 Mb).