Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard

Het programma naar een Rijke Waddenzee heeft het rapport "Helder & Productief, voorstel voor een uitvoeringsprogramma naar een structurele ecologische verbetering in het Eems estuarium" gepubliceerd.

Cover

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) maakte met partners in 2013 de vertaalslag van ideeën naar maatregelen voor verbetering van de Eems. Vertrekpunt was om de oorzaak van het troebele in de Eems weg te nemen. Voorlopig kunnen de gevolgen van de slechte waterkwaliteit verzacht worden met de volgende maatregelen: slimmer baggeren, in gebieden slib op vangen, en mogelijk hergebruiken voor projecten elders. Met deze maatregelen kan er op korte termijn iets worden gedaan om het leefgebied van vissen te verbeteren.

Samenwerking Duitsland
Helder & Productief doet verder concrete aanbevelingen voor het uitvoeringsprogramma Economie en Ecologie in Balans. Om antwoorden te vinden op de oorzaken is meer kennis nodig en samenwerking met Duitsland. Lopende processen zoals het Integraal Manegement Plan (IMP) worden ingezet voor een duurzame samenwerking met Duitsland in deze grensregio, om de kennis over het morfologische systeem meer diepgang te geven en te werken aan bewustwording en trots voor dit gebied.

Download: “Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard” via de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.