Waaien we weg of waaien we uit?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder, initiator van Sense of Place.

Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto: Joop van Houdt. Beeldbank RWS

Starend vanaf de weg bij Ferwert naar de dijk is de horizon afgesneden. Een rechte lijn doet verbeelden dat de wereld daar ophoudt. Nergens in de wereld is de horizon zo dichtbij, het is een van die unieke ervaringen in het bijzondere dijkenlandschap van Noord-Nederland.

In de vroege middeleeuwen, eerder zelfs, begon men hier met de deltawerken, het begin van Nederland. Holland werd Nederland, wij maakten van de zeebodem ons landschap van boeren, buitenlui en ook handelsreizigers. Want de binding met de zee bleef sterk. Vissers, beurtschippers, maar ook de Hanze maken het leven met de zee als wezenlijk onderdeel van de samenleving.

Maar het bloed van de land-veroveraars in Noord-Nederland stroomde anders dan in de rest van de wereld. Men vocht niet met wapens maar met scheppen en kruiwagens. God created the world, but the Dutch created the Netherlands, Les Pays Bas, The Lowlands. 

Lees het volledige artikel Waaien we weg of waaien we uit? op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.