WadBlik 'Nieuw boeren op oud land'

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in Leeuwarden gekomen om te luisteren naar de inleiding van Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, en het begeleidende mooie en soms zelfs unieke beeldmateriaal van het Fries Film Archief.

Film Boerenleed en boerenhoop
Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum

Dijkstra ging in op de problematiek van het boeren in het noordelijke kust/kleigebied, met een focus op de historische ontwikkeling van de landbouw in de kuststreek. Dijkstra liet met tal van foto’s en filmpjes zien hoe in het begin van de twintigste eeuw de bedrijfsvoering en het gevecht van de boer was tegen externe factoren, zoals bodem en weer, ziektes van plant en dier, en sociaal-economische, technologische, politieke en culturele factoren. Na de pauze vertoonde hij een bijzondere film uit het Fries Film Archief: ‘Boerenleed en Boerenhoop’ (1934). Deze film werd gemaakt in de opdracht van de Nederlandse Bond van Landpachters en Hypotheekboeren, die in 1922 in Tzummarum werd opgericht. Met de film wilde de bond de grote problemen van Nederlandse pachtboeren in crisistijd onder de aandacht van de politiek brengen. Deze problematiek speelde met name in de Friese kuststreek.

De presentatie van Henk Dijkstra en het vertoonde filmmateriaal zijn binnenkort beschikbaar op deze site.