Wadblikavond over ‘Het Wad en beeldende kunst’

Op maandag 8 oktober is de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum, ‘Horizonnen; kunst in een veranderend Friesland’, houdt een inleiding over het Wad en beeldende kunst. Het programma vindt plaats in de grote zaal van Filmhuis Leeuwarden.

WadBlik 8 oktober

Kie Ellens neemt in zijn inleiding voor Wadblik een voorschot op de tentoonstelling ‘Horizonnen’ in het Fries Museum. Hij wil laten zien hoe door beeldende kunst het Wad lichamelijk voelbaar wordt gemaakt, hoe het Wad inspiratiebron is geweest voor het sublieme in de Friese kunst en hoe het aanleiding heeft gegeven tot procesmatige mechanismen, zoals verbeeld in een aantal recente werken. Bij zijn inleiding gebruikt hij diverse beeldfragmenten van kunstprojecten. Na de pauze vertoont hij historische filmfragmenten van rond 1935 uit Nederland en Ierland, waarin het leven op zee is vastgelegd. Ellens zal ingaan op de vraag hoe dergelijke beelden hebben bijgedragen aan de vorming van identiteit.

Kie Ellens (Dokkum, 1956) is adviseur beeldende kunst en maakte diverse ruimtelijke objecten in verscheidene plaatsen in Nederland. Hij exposeerde ook regelmatig in Duitsland. Ellens is sinds 2007 directeur van de Stichting Wall House #2 in Groningen. Deze stichting biedt jaarlijks meerdere internationale kunstenaars als artist in residence een werk-, woon- en expositieruimte.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale Unesco Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch beeldmateriaal. Het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met april 2013, vindt u op de websites van de vier genoemde organisaties en van het Fries Film Archief.

Plaats: Filmhuis Leeuwarden
Datum: 8 oktober 2012
Tijd: 20.00-22.00 u.
Toegang: gratis, maar ‘Kom op tijd, vol is vol’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Klaas Deen
bestuurssecretaris Waddenacademie
klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl
058 – 2339031 of 06-14401374