Wadden Sea Day 2013: 40 jaar kwelderonderzoek in de Waddenzee

Tijdens de Wadden Sea Day 2013 op 29 augustus jl. in het Duitse Wilhelmshaven stond het onderwerp kwelders centraal. Meer dan 80 deelnemers - wetenschappers, beheerders en vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties - namen aan de conferentie deel. Doel van de bijeenkomst was om de aandacht meer te richten op de huidige uitdagingen voor bescherming en behoud van de kwelders in het Waddengebied, met name op het vlak van biodiversiteit en beheer.

Wadden Sea Day 2013. Foto: CWSS

Tijdens de conferentie werd beklemtoond dat bescherming van de kwelders een succesverhaal is. De drie Waddenzeelanden Duitsland, Nederland en Denemarken zijn erin geslaagd om grote kwelderarealen onder de hoogste categorie van bescherming te plaatsen. De kwelders aan de(internationale) Waddenkust beslaan 20% van het totale kwelderareaal van heel Europa. Daarnaast zijn ze ook de best onderzochte kwelders, sinds meer dan 40 jaar wordt in alle drie Waddenzeelanden onderzoek naar kwelders gedaan.  Dit heeft een groot invloed gehad op de bescherming en behoud van de kwelders.
Tijdens de conferentie werd door experts aangeraden om hoogste prioriteit aan de (verdere) bescherming van de kwelders te geven, in overeenstemming met de doelen van het trilaterale Waddenzeeplan.  Verbeteringen van de natuurlijke morfologie en  dynamiek  van kwelders is volgens de experts noodzakelijk. Verder werden voorbeelden van succesvolle kwelderherstel-projecten  gepresenteerd.

“De kwelders zijn niet alleen buitengewoon mooi, maar vooral ook een onafscheidelijk onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee. Aan ons de verantwoordelijkheid deze gebieden voor komende generaties te bewaren”, aldus Jens Enemark van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), de organisatie die samen met de ‘Nationalparkverwaltung  Niedersáchsisches Wattenmeer’ de conferentie heeft georganiseerd.

Lees het volledige artikel (Engels) op de website van het CWSS