Wadden Sea day 2018: Internationale experts bespreken sediment dynamiek in de Waddenzee

Het enige aan de Waddenzee dat constant is, is de voortdurende transformatie: eb en vloed, wind en golven hervormen dagelijks het wad, de stranden, de duinen en de kwelders. Deze sterke natuurlijke dynamiek was een van de redenen waarom de Waddenzee werd ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en het thema vormde voor de Wadden Sea Day van dit jaar.

short film about sealevel rise, subsidence and sedimentation budget in the Dutch Wadden Sea

Stakeholders uit de trilaterale gemeenschap van de Waddenzee - vertegenwoordigers van natuurbehoud, onderzoek, politiek en NGO's - ontmoetten elkaar op 30 augustus 2018 in het Waddenzee Wereldergoed bezoekerscentrum op in Wilhelmshaven.

De Wadden Sea Day wordt sinds 2006 jaarlijks georganiseerd door de National Park Administration Lower Saxon Wadden Sea en het Common Wadden Sea Secretariat rondom actuele thema's.

Een terugblik op de Wadden Sea Day 2018 kunt u lezen op de website van het Common Wadden Sea Secretariat.

De film over Sealevel rise, subsidence and sedimentation budget in the Dutch Wadden Sea. Summary of the scientific report ‘Sea-level rise, subsidence and morphodynamics in the Dutch Wadden Sea; 2030, 2050, 2100’ by Waddenacademie werd vertoond aan de internationale experts.

Ook werd de 40e verjaardag van de Trilaterale Samenwerking Waddenzee gevierd met een receptie en de presentatie van de brochure: Trilateral Wadden Sea Cooperation: Four decades of success (pdf 2,7 Mb)