Wadden voortaan beter in beeld

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, werkzaam bij Rijkswaterstaat namens het Kernteam Basismonitoring, onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

Cover van het boekje Wadden in Beeld. Signalen vanuit beheer.

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied. Om dat werk goed te kunnen doen moet je voortdurend de vinger aan de pols houden. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat speelt zich af in het stelsel van water- en zandstromen? Hoe reageert de natuur op de invloed van menselijke activiteiten? Waar zijn welke maatregelen nodig en wat is het effect daarvan?

Deze en vele andere vragen zijn het best te beantwoorden als alle betrokken instanties hun kennis delen en één onbetwist beeld hebben van wat zich in het waddengebied afspeelt.

Om die reden is vorig jaar besloten om een gezamenlijk 'basismonitoringprogramma' op poten te zetten. Het duurt een paar jaar voordat dit systeem van meten, analyseren en rapporteren een vaste inhoud en vorm heeft. De eerste rapportage Wadden in beeld is daarom een smaakmaker te noemen. De inhoud is ontleend aan wat diverse experts in de loop van 2015 is opgevallen.

Lees het volledige artikel: Wadden voortaan beter in beeld op de website van het Friesch Dagblad. Hier kunt u ook reageren op het artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.