Waddenacademie brengt advies uit in het kader van het convenant Viswad

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt het meest geschikt zijn om te sluiten voor garnalenvisserij.

cover publicaties_alg

De Waddenacademie heeft dr. Eelke Folmer van ecologisch adviesbureau Ecospace Ecological Research and Consultancy gevraagd om haar advies voor te bereiden. Zijn rapport ‘Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad’ vormde de basis voor het advies van de Waddenacademie, dat op 30 maart jl. aan het Waddenfonds is aangeboden.

Op 3 mei jl. is in het kader van het convenant Viswad een bijeenkomst georganiseerd, waarin onder andere het rapport van Eelke Folmer aan de orde is gekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele feitelijke commentaren op het rapport van Folmer gekomen, die inmiddels door Folmer zijn verwerkt. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke rapport hebben de Waddenacademie geen reden gegeven tot aanpassingen in het op 31 maart uitgebrachte advies van de Waddenacademie aan het Waddenfonds.

Lees hier de adviesaanvraag van het Waddenfonds, het advies van de Waddenacademie en het rapport van Eelke Folmer: Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad (pdf 1 Mb).

Bekijk hier alle Adviezen aan het Waddenfonds.