Waddenacademie brengt elf wetenschappelijke verkenningen uit

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden.

Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig onderwerp van politiek-maatschappelijk debat. Sindsdien is het besef dat het gebied speciale zorg behoeft, gestaag gegroeid. Uitgangspunt is het behoud van natuurwaarden met ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik. Sinds vorige week mag het waddengebied zich UNESCO Werelderfgoed noemen. De discussie is daarmee echter niet ten einde: welke natuurwaarden zijn het belangrijkst? Welke beperkingen stellen we aan menselijk medegebruik? Met de publicatie van elf wetenschappelijke verkenningen legt de Waddenacademie, instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, het fundament onder deze discussie.

De elf verkenningen worden gepresenteerd tijdens het symposium van de Waddenacademie dat 1 en 2 juli 2009 in Leeuwarden plaatsvindt. Aan elke verkenning is gewerkt door een scala aan onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines. De verkenningen vormen de inhoudelijke onderbouwing van de integrale kennisagenda van de Waddenacademie, tijdens de Waddentoogdag 2009 aangeboden aan de bewindslieden Cramer, Verburg en Huizinga. De verkenningen:

 • De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte - position paper geowetenschap
 • (Natuur)behoud in een veranderende wereld - position paper ecologie
 • Analyse van sociaal-economische problemen in het waddengebied - position paper sociale en ruimtelijke economie
 • Geschiedenis, herinnering en beleving: naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied - position paper maatschappij en cultuurhistorie
 • Klimaatverandering en het waddengebied - position paper klimaat en water
 • Op het snijvlak van risico en kansen; over ruimtelijke processen en ontwikkelingen van het waddengebied
 • Metawad; de Waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem
 • Je hebt nooit genoeg kennis; onderzoek naar de kennisbehoefte in het waddengebied
 • The Waddensea in an international perspective; current Wadden Sea research in Germany and Denmark
 • Paleogeografie van het Waddenzeegebied - een SWOT-analyse
 • De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland, versie 2.0- hoofdstuk voor de nationale onderzoeksagenda archeologie

U kunt de publicaties downloaden van de website van de Waddenacademie, www.waddenacademie.knaw.nl

Voor meer informatie:
Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie
058 2339031 / 06 - 14401374
klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl