Waddenacademie brengt jaarverslag 2016 uit

De Waddenacademie heeft op 31 maart het jaarverslag over 2016 aangeboden aan het Waddenfonds.

Cover jaarverslag 2016 thumb

In het jaarverslag legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016. Het jaarverslag is voorzien van een door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en subsidiedeclaratie.

Download het Waddenacademie Jaarverslag 2016 (pdf 0,6 Mb).