Waddenacademie denkt mee bij omgevingseffecten blue energy

Blue Energy benut zout water (van de Waddenzee) en zoet water (uit het IJsselmeer) voor de productie van duurzame elektriciteit. De technologie heeft een grote wereldwijde grote potentie voor energietransitie en export.

 

Sluizen bij Den Oever. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt.

Begin van dit jaar is het onderzoek ‘Omgevingseffecten van Blue Energy’ gestart. Doel van het onderzoek is na te gaan tot welk vermogen een blue energy centrale opgeschaald kan worden binnen acceptabele effecten op het aquatisch milieu van de Waddenzee en het IJsselmeer. De huidige proefinstallatie op Breezanddijk levert daarvoor de testfaciliteiten. REDstack voert dit onderzoek uit samen met NIOZ, Deltares, IMARES, Ziltwater Advies, FujiFilm en TTC. Het Waddenfonds, het Ministerie van I&M en de provincie Fryslân maken het – samen met REDstack en FujiFilm - financieel mogelijk.

Aan de Waddenacademie is gevraagd om mee te denken en reflectie te geven op de onderzoeksresultaten. Daarvoor is een klankbordgroep opgericht onder voorzitterschap van Hessel Speelman met Katja Philippart en Pier Vellinga als leden. Regelmatig zullen de onderzoekers en de klankbordgroep de tussenresultaten bespreken. Daarnaast zet de Waddenacademie haar kennis en netwerk in om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen