Waddenacademie en Universiteit Twente organiseren Masterclass voor PhD studenten over aansluiting wetenschap - praktijk/beleid

Vooraankondiging: Aansluiting wetenschap - praktijk/beleid in Waddengebied op 17 mei 2011 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.

In hoeverre sluit jouw onderzoek aan bij praktijk en/of beleid in het Waddengebied? Er wordt veel onderzoek gedaan in het Waddengebied en met een groot aantal disciplines worden wijd uiteenlopende problemen onderzocht. Over de jaren heeft dit geresulteerd in een flinke hoeveelheid kennis. Er is echter al regelmatig gesignaleerd (op Wadden en nationaal niveau) dat het onderzoek fragmentarisch geschiedt, en weinig aansluiting heeft met praktijk en beleid. Wat doe jij in je onderzoek om aan te sluiten bij vragen die leven bij praktijkmensen en beleidsmakers?

In samenwerking met de Waddenacademie organiseert de Universiteit Twente op 17 mei in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden een masterclass voor PhD-studenten over hoe jonge Waddenonderzoekers omgaan met deze uitdaging. Tegenwoordig moet bijna elk onderzoeker uitleggen waarom zijn of haar onderzoek relevant is. Tijdens deze masterclass willen we uitgebreid stilstaan bij de borging van relevantie in jullie onderzoek. Hoe pakken jullie dat aan en wat voor problemen signaleren jullie? Wat voor handvaten reikt de literatuur ons? Doel van de dag is om deze aanpakken door te vertalen naar onderzoekspraktijken voor de Waddenonderzoekers. Hiermee hopen wij ervaringen uit te wisselen, die bijdragen aan een vergrote bruikbaarheid van onderzoek in het Waddengebied.

Belangstelling om mee te doen?

Meld je voor 10 mei aan bij Chris Seijger (c.j.l.seijger@utwente.nl).

Je bent van harte welkom!