Waddenacademie in LOICZ nieuwsbrief INPRINT

In de jongste editie van INPRINT, de nieuwsbrief van het LOICZ-project (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone), is een artikel verschenen over de doelstellingen van de Waddenacademie en een aantal voorbeelden van lacunes in onze kennis over het Waddensysteem.

In het najaar zal een vervolg verschijnen over de integrale systeembenadering die de Waddenacademie nastreeft in een internationale context. INPRINT heeft een oplage van circa tienduizend exemplaren en een wereldwijde verspreiding.

Over het LOICZ:
LOICZ is een kernproject van het 'International Geosphere-Biosphere Programme' (IGBP) and het  'International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change' (IHDP). Het project heeft tot doel om wetenschap te bevorderen die het inzicht in het systeem aarde vergroot, om daarmee te informeren en te scholen en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van kustzones wereldwijd. Het LOICZ-project tracht wetenschappers, beleidsmakers en anderen belanghebbenden te wijzen op het belang van een beter begrip van milieuveranderingen in de kustzone. Voor meer informatie over LOICZ: www.LOICZ.org.

U kunt de nieuwsbrief hier downloaden.