Waddenacademie investeert in zilte teelten

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties en LTO over de economische en ecologische potentie van zilte teelten in het waddengebied.

Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

Dit overleg heeft inmiddels geleid tot een in maart 2015 gehouden symposium en een in maart 2015 uitgebracht advies van de Waddenacademie over de potentie van zilte teelten. Ook is op initiatief van de Waddenacademie onlangs een Masterscriptie geschreven over de mogelijkheden van een onderzoekcentrum voor zilte teelten in het waddengebied.

Op basis van bovenstaande heeft de Waddenacademie in haar laatste directievergadering ten aanzien van de zilte teelten de ambitie uitgesproken dat in 2027 het Waddengebied internationaal toonaangevend is op het gebied van zilte teelten, met een levendige export van producten, kennis en kunde. Deze ambitie is ook door het Waddenfonds onderschreven.
Binnen de Waddenacademie is prof.dr.ir. Pier Vellinga, directielid Klimaat en Water, de trekker van de zilte teelten. Hij zal de komende maanden diverse initiatieven ontplooien die de verdere ontwikkeling van zilte teelten in het waddengebied moeten stimuleren, waaronder ook twee Interreg-aanvragen.