Waddenacademie krijgt rol bij gedecentraliseerd Waddenfonds

Interactieve sessie op de Waddenfondsdag. Van links naar rechts: gespreksleider Oeds Bijlsma (provincie Fryslan), bestuursleden van de Waddenacademie: Hessel Speelman, Peter Herman, Jos Bazelmans, Jouke van Dijk, de drie gedeputeerden van de noordelijke provincies Tineke Schokker (Fryslân). Joke Geldhof (Noord-Holland) en Wiebe van der Ploeg (Groningen).

Op 8 maart organiseerden de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân de eerste “Waddenfondsdag”. Ruim 160 belangstellenden werden in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden geïnformeerd over de aanpak en de start van het gedecentraliseerde Waddenfonds.  


De Waddenacademie heeft in het gedecentraliseerde Waddenfonds de  volgende taken:

  • Ondersteunen van programma-indieners bij het inrichten van het kennisonderdeel;
  • Geen afzonderlijke aanvragen op programma voor uitsluitend onderzoek;
  • Adviseren over de samenstelling van de kennispartners in de programma’s;
  • Rol bij de evaluatie en monitoring van de duurzame kennisontwikkeling in aanvulling op evaluatie en monitoring van doelmatigheid en doeltreffendheid.

De provincies willen de komende twee jaar op basis van het Uitvoeringsplan 2010 - 2014  ervaring op doen met programmatisch werken met pioniersprogramma’s. 

Tijdens de Waddenfondsdag werd op interactieve wijze en met inbreng van de Waddenacademie (tussen haakjes de aanspreekpunten binnen de Waddenacademie voor de kenniscomponent van de onderscheiden thema’s) verkend  hoe het programmatisch werken in deze programma’s vorm kan krijgen binnen de volgende thema’s:

  • Natuur en Water (prof.dr. Peter Herman); 
  • Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie (prof.dr. Jos Bazelmans);
  • Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie (dr. Hessel Speelman);
  • Landbouw en visserij (prof.dr. Jouke van Dijk).