Waddenacademie moet netwerken

De juiste snaar raken bij collega-wetenschappers

Leeuwarden- De waddenacademie is geopend, drie jaar nadat de commissie-Meijer er voor het eerst over sprak. Maar helpt dat nou, vijf hoogleraren die ieder voor een dag in de week proberen te benoemen wat er nog ontbreekt aan 'waddenkennis"? En hoe wil een Waddenacademie zich een zinvolle plaats veroveren tussen al die wetenschappers die het liefst baas op eigen kennisterrein willen zijn?

Ed Nijpels, die als Commissaris van de Koningin in Fryslân wist te bewerkstelligen dat de topwetenschappers en hun drie stafmedewerkers in Leeuwarden kantoor kozen, heeft een simpel recept om niet tot een bureaucratische molensteen te vervallen: ,,vooral geen werk van andere mensen over doen, en niet zelf onderzoek gaan uitvoeren, maar de leemtes in de kennis opzoeken en de juiste mensen vinden om die op te vullen." Het komt er op aan om vanuit je gezag als gerespecteerd hoogleraar en je eerbiedwaardigheid als instituut van de Koninklijke Nederlanse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de juiste snaar te raken bij je collega-wetenschappers, vult directeur Emil Broesterhuizen aan.

,,Een beetje zoals on Rathenauinstituut, dat als taak heeft maatschappelijk debat aan te zwengelen, en informatie te geven aan het parlement." Verschil is wel dat het Rathenau ook zelf onderzoek doet: naar maatschappelijke, ethische en politike effecten van moderne wetenschap en technologie in dit geval. De Waddenacademie zal vooral andere onderzoeksinstellingen (universiteiten, instituten) moeten inspireren studies te gaan doen, die de lange termijndoelstellingen voor het waddengebied kunnen ondersteunen. Het gaat dan om de doelstellingen die het Regionaal College Waddenzeegebied in het meest recente beleidsplan heeft vastgelegd; het gebied moet zijn robuustheid en veerkracht terugkrijgen, zodat natuur en landschap zowal ecologisch kunnen functioneren, als economisch benut kan worden door de lokale bevolking. Verder moet -binnen de natuurgrenzen- duurzame economische ontwikkeling mogelijk zijn: bijvoorbeeld in de visserij.

Onderzoeksagenda

Directeur Pavel Kabat (hoogleraar aan de Wageningen Universiteit) wil die doelen bereiken door vooral goed samen te werken met alle huidige waddenonderzoekers. Dus niet als bureau dat de wijsheid in pacht heeft, ,,maar als een netwerkorganisatie waar kennis bij elkaar komt". Klinkt best abstract, dat geeft hij toe, maar de Waddenacademie zal juist heel resultaatgericht werken, belooft Kabat. Wacht maar tot de eerstvolgende Waddentoogdag, in het voorjaar van 2009: dan moet er een heel concrete lijst met te onderzoeken thema's liggen, waar wetenschappers hun tanden in kunnen zetten.

Bron: Friesch Dagblad 01 08 2008