Waddenacademie officieel van start

AMSTERDAM - Vanmiddag ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start.

De Waddenacademie moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van de Waddenregio, waarbij het vooral gaat om het samenspel tussen onderzoeksgebieden. Het werkterrein van de Waddenacademie is daarom breed: van ecologisch, geologisch en klimatologisch onderzoek tot en met cultuurhistorisch en sociaal-cultureel onderzoek. De Waddenacademie, de jongste loot aan de stam van KNAW-instituten, zal gaan fungeren als spin in het web van wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties.

De Waddenacademie gaat om te beginnen de behoefte aan kennis over het Waddengebied vaststellen en verwoorden in een integrale visie op de kennishuishouding voor de regio. Als die behoefte helder is, zal het instituut op de geselecteerde terreinen onderzoek stimuleren. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de natuur, maar ook om thema's als werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturele identiteit. Professor Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, zei het als volgt: "Het Waddengebied is óók een sociaal-culturele ruimte, met een eeuwenlange of zelfs millennialange geschiedenis. Het sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in volume en belang ondervertegenwoordigd. Mijns inziens is het niet realistisch en niet wenselijk om de waarde van het gebied uitsluitend te baseren op natuurwetenschappelijke analyses."

Tot de taken van de Waddenacademie behoren ook informatievoorziening over het Waddengebied en kennisuitwisseling tussen de belanghebbende partijen. Het instituut zal nauw samenwerken met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties; met beleidsadviserende instanties en met de regionale, nationale en internationale overheid. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappelijke Adviesraad onder voorzitterschap van Ed Nijpels, tot voor kort Commissaris van de Koningin in de Provincie Fryslân.

De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering komt van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.

Met de Waddenacademie wil de KNAW bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, eerder dit jaar door de Nederlandse regering aan de Verenigde Naties voorgedragen als werelderfgoed.

Voor meer informatie over de Waddenacademie zie: www.waddenacademie.knaw.nl