Waddenacademie op Internationale Conferentie Fish Passage 2016

Op dinsdag 21 juni zal Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie) een presentatie geven op de internationale conferentie Fish Passage 2016, in Amherst, Verenigde Staten.

Afsluitdijk. Foto Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt

In haar verhaal gaat ze in op potentiële maatregelen om diadrome visbestanden (vissen die migreren tussen zoet en zout) in de Waddenzee te versterken.

Bekijk hier de presentatie: Potential measures to strengthen diadromousfish stocks in the Wadden Sea (pdf 1,6 Mb)

In 2016 verscheen ook het Position Paper An explanatory study into effective measures to strengthen diadromous fish stocks in the Wadden Sea (pdf 5,3 Mb) door Philippart, C.J.M. & M.J. Baptist, 2016.