Waddenacademie op Springtij 2017

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk bij Kinnum een sessie over het waddengebied verzorgen.

Schapen op de dijk op Terschelling

De Waddenzee is een uniek natuurgebied van internationale betekenis. Het ook een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Van oudsher zijn natuur en menselijk medegebruik nauw verweven, in de laatste decennia zijn aard en schaal drastisch veranderd. Menselijke ingrepen beïnvloeden morfologie en ecosystemen. De systemen zoeken naar een nieuw evenwicht. Een constant dilemma tussen ‘handen af’ en ingrijpen. Hoe ziet een ecologisch goed inpasbaar economisch systeem eruit? Welke acties zijn nodig, wat zijn de rollen van de verschillende partijen, waar zijn samenwerkingsmogelijkheden?

Moderator van de sessie, getiteld: "De Wadden: op zoek naar een nieuw evenwicht", is Hermineke van Bockxmeer, directeur Sport en Cultuur bij de gemeente Rotterdam en lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. 

Lees meer over Springtij 2017.