Waddenacademie overlegt met Duitse en Deense collega-wetenschappers

HAMBURG - Op 4 december is de Waddenacademie in Hamburg om te praten met 25 Duitse en Deense onderzoeksdirecteuren.

De bijeenkomst, die mede-georganiseerd is door het internationale Waddensecretariaat in Wilhelmshaven en prof. Franciscus Colijn, lid van de Bestuurlijke Adviesraad van de Waddenacademie, heeft tot doel om onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden uit de drie landen met elkaar te laten kennismaken. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden verkend voor trilaterale onderzoek-calls en worden mogelijkheden bezien om in gezamenlijkheid meer geld voor waddenonderzoek te genereren. Bij de bijeenkomst zijn ook de voorzitter en secretaris van het Programma Zee- en Kustonderzoek van NWO aanwezig.