Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen schriftelijk haar reactie op het Investeringskader gegeven.

Zeilboot voor de fugelpolle bij Ameland. Foto: TS

De Waddenacademie concludeert dat het goed is dat dat het Investeringskader er nu ligt en hoopt dat de drie Provinciale Staten er mee instemmen. Zo kan gezamenlijk verder gewerkt worden aan de gezamenlijke opgave om het unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee op een ecologisch verantwoorde wijze verder economisch te ontwikkelen.

Lees de brief reactie op Investeringskader waddengebied (pdf 0,2 Mb