Waddenacademie schaft 44 foto's van Pieter de Vries aan

Pieter de Vries van Texel is een aantal jaren geleden begonnen met luchtfotografie van het waddengebied.

Foto: Pieter de Vries
Foto: Pieter de Vries
Foto: Pieter de Vries

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld en het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa en is sinds juni 2009 werelderfgoed. Tijdens de eerste paar vluchten fotografeerde de Vries hoofdzakelijk de eilanden, dorpen e.d. Maar hij zag ook dat de Waddenzee bij laag water meer is dan een plat stuk land van zand, slik en geulen. De meest mooie, vormen, structuren en kleuren laten zich bij eb zien. 

In daarop volgende vluchten heeft de Vries veel van dit soort opnamen gemaakt, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland en Denemarken. Hieruit is een unieke collectie foto's ontstaan die de natuur verheft tot kunst. Geulen die zich in het slik vormen als dode bomen. De kleine zandribbels tussen je voeten op het strand, herhalen zich als zandgolven vanaf grote hoogte. Geulen, slenken en prielen zien er van 1000m hoogte soms uit als bladeren van bomen of planten. Een enkele keer zie je een boei, een scheepswrak of een vervallen vuurtoren. De mens probeert zich hier ook te laten gelden. Maar de natuur gaat zijn eigen gang en laat zich niet dwingen.
 
Van deze collectie foto's heeft Pieter de Vries een deel af laten drukken op canvas op het formaat 1x1m, 1x1,20m en 1x1,5m. Omdat hij naar een andere afdruktechniek is overgestapt en zijn kunstwerken nu worden verkocht via Galeries en Internationale Kunstbeurzen heeft de Waddenacademie via bemiddeling door Jan Abrahamse onder zeer interessante voorwaarden 44 van deze canvas doeken kunnen bemachtigen. De werken geven het Nederlandse, Duitse en Deense Wad op een zeer bijzondere wijze en in al zijn schoonheid weer.