Waddenacademie start rubriek voor wetenschappelijk nieuws op website

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Vanaf 18 september verschijnt er in de rubriek "WadWeten" wekelijks een nieuw bericht op de websites van beide organisaties. Dit is een van de manieren waarop de Waddenacademie invulling geeft aan haar taak om bij te dragen aan de kennisoverdracht aan het brede publiek, ambtenaren en beleidsmakers, studenten en onderzoekers. Voor de nieuwsberichten wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door een wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie en van de Waddenvereniging.

Ga direct naar: Wadweten