Waddenacademie van start in Amsterdam

AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft woensdag in Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerd.

Het instituut, dat in Leeuwarden is gehuisvest, heeft als doel bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de eilanden en het gebied eromheen. Met de academie wil de KNAW de aanwezigte en ontbrekende kennis over het waddengebied in kaart brengen. Het kenniscentrum wil binnen een jaar zijn bevindingen delen met onder meer de betokken overheden. Prof. dr. P. Kabat, voorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, benadrukte woensdag dat er al op veel vlakken beleid is voor het gebied, maar dat niet alle kanten genoeg aandacht krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld de sociaalwetenschappelijke en cultuurhistorische kant ondervertegenwoordigd in de huidige plannen.

Bron: Reformatorisch Dagblad