Waddenacademie verantwoordelijk voor wetenschappelijke borging Natuurherstelplan

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden getracht het streefbeeld van een Rijke Waddenzee te bereiken.

Vijf themagroepen zijn op dit moment bezig om de verschillende thema's nader uit te werken. Wetenschappelijke input, beschikbare kennis, onderzoek en monitoring zijn hierbij belangrijke elementen. Op verzoek van de Stuurgroep Natuurherstelprogramma neemt de Waddenacademie de verantwoordelijkheid op zich voor de wetenschappelijke borging van het natuurherstelplan.

De Waddenacademie heeft hiertoe inmiddels een auditcommissie ingesteld die als volgt is samengesteld:

prof.dr. Peter Herman (hoofd Ruimtelijke Ecologie Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek, hoogleraar Estuariene Ecologie RU, bestuurslid Waddenacademie, voorzitter);
prof.dr. Piet Hoekstra (hoogleraar Fysische Geografie Universiteit Utrecht);
prof.dr. Karsten Reise (hoogleraar biosciences Alfred Wegener Institute Duitsland);
prof.dr. Wim Wolff (emeritus hoogleraar Mariene Biologie Rijksuniversiteit Groningen);

De bestuurssecretaris van de Waddenacademie, drs. Klaas Deen, zal als secretaris van de commissie optreden.
Dr. Maria van Leeuwe (Waddenvereniging)  zal als ' liaison officier' tussen de voorzitters van de themagroepen en de auditcommissie fungeren.

Het natuurherstelprogramma moet 1 oktober 2009 zijn uitgewerkt.