Waddenacademie werft jong bloed voor waddenonderzoek

Leeuwarden - De Jonge Waddenacademie, zo heet een nieuwe denktank die door de Waddenacademie in Leeuwarden wordt gelanceerd. De werving van vijf jonge wetenschappers begint komende maand, en 1 juli worden zij dan officieel geïnstalleerd. Met dit initiatief wil het kennisinstituut stimuleren dat jonge onderzoekers zich op het Waddengebied blijven richten. ,,Meer wetenschappelijke kennis is noodzakelijk om de unieke natuurwaarden van dit Unesco-werelderfgoed in stand te houden door goed beheer”, zegt secretaris Klaas Deen.

Onderzoeker aan het werk op het Wad. Foto: Rob Jungcurt https://beeldbank.rws.nl.

In 2004 verscheen het rapport Ruimte voor de Wadden van de Commissie-Meijer. In dit rapport werd gepleit voor het instellen van een onafhankelijk kennisinstituut voor het waddengebied, wat in 2008 resulteerde in de oprichting van de Waddenacademie. ,,Wat de Commissie Meijer niet schreef, was dat het Waddenonderzoek in het begin van deze eeuw steeds meer werd uitgevoerd door een vergrijzende generatie wetenschappers. Zo vond de laatste promotie in de geowetenschap medio jaren negentig plaats”, stelt Deen. Vooraanstaande Nederlandse onderzoekers gingen met pensioen en er was onvoldoende instroom van een nieuwe generatie waddenonderzoekers.

Onderzoeksprogramma’s
De Waddenacademie heeft daar al veel aan gedaan. ,,We hebben veel energie gestoken in nieuwe onderzoekprogramma’s en het aanboren van financiële middelen, om zo een nieuwe generatie onderzoekers op te bouwen.” Het Waddenfonds, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek, maar ook de University Campus Fryslân maakten het mogelijk dat er op dit moment vele tientallen jonge wetenschappers zich met waddenonderzoek bezig houden. Ook is er de tweejaarlijkse Waddenacademieprijs voor het beste proefschrift dat met de Wadden te maken heeft.
,,Maar het doen van onderzoek is niet genoeg”, zegt Deen. ,,Je moet er ook wat mee doen. En dat vraagt om samenwerking. Tussen ecologen en economen, tussen cultuurhistorici en bestuurskundigen, tussen ecologen en morfologen. Om die samenwerking onder jonge wetenschappers te stimuleren nemen we het initiatief van de Jonge Waddenacademie.” Een idee dat - in goed overleg - is afgekeken van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die in 2005 al met de Jonge Akademie kwam.

De nieuwe leden van deze Jonge Waddenacademie krijgen een bijzondere taak in het vormgeven aan een duurzame toekomst van het waddengebied. Eerst vijf, later tien jonge onderzoekers die zich wetenschappelijk hebben onderscheiden en over een brede belangstelling voor de wetenschap in het algemeen en het waddengebied in het bijzonder beschikken, komen in aanmerking. Ze organiseren zeker een keer per jaar een interdisciplinaire conferentie, en geven daarnaast zelfstandig adviezen en standpunten over onderzoek en onderzoeksbeleid dat met de Wadden te maken heeft, aldus Deen.

,,De Waddenacademie hoopt met het instellen van de Jonge Waddenacademie het waddenonderzoek door jonge onderzoekers verder te stimuleren zodat nieuwe wetenschappelijke inzichten beschikbaar blijven komen.”

Een voltooide promotie is voorwaarde om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van De Jonge Waddenacademie. Lees hier het Reglement De Jonge Waddenacademie (pdf 0,4 Mb).

Meer informatie over de werving voor De Jonge Waddenacademie.

Dit artikel verscheen op 25 januari 2016 in het Friesch Dagblad in de reeks opinieartikelen die op initiatief van de Waddenacademie worden geschreven.