Waddenacademie werkt aan optimale geo-data en geo-informatiestructuur in trilateraal waddengebied

Bestuurslid dr. Hessel Speelman houdt presentatie bij GI-beraad

Op 23 juni jl. hield bestuurslid dr. Hessel Speelman een presentatie voor het zogeheten GI-beraad. Het GI-beraad, waarin vertegenwoordigers van alle partijen zitting hebben die op enigerlei wijze te maken hebben met geo-informatie, heeft tot taak om de minister van Infrastructuur en Milieu te adviseren over strategische onderwerpen op het gebied van de geo-informatie in de publieke sector in Nederland. De ambitie van de Waddenacademie is dat 2020 het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld vormt. Een optimale geo-data en geo-informatiestructuur is daarvoor randvoorwaardelijk. Afgesproken is dat het GI-beraad en de Waddenacademie nauw met elkaar zullen optrekken om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren.

Bekijk de presentatie van Hessel Speelman (pdf 2,6 Mb).
Meer informatie over het GI-beraad in het instellingsbesluit GI-beraad, (pdf 48 kB)