Waddenacademie werkt mee aan film Beweging en Metamorfosen

Op 3 november is tijdens de Deltaparade in Amsterdam de korte film Beweging en Metamorfosen getoond. De film heeft in de stand van het Deltaprogramma Waddengebied de hele week gedraaid met als doel de bezoekers van de stand te laten zien welke discussies en vragen er spelen in het Waddengebied. Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, legt in deze film de dynamische betekenis van het begrip veiligheid uit.

De film zal de komende maanden door het Deltaprogramma Waddengebied benut worden om de discussie over de opgave voor het Waddengebied en de mogelijke veiligheidsstrategieën op gang te brengen.
 
Meer informatie over het Delltaprogramma Waddengebied:
 
Bekijk de film Beweging en Metamorfosen op youtube.