Waddenacademie wordt content-partner van Kennislink

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op Kennislink.nl

Kennislink.nl maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek. Vooral middelbare scholieren en studenten behoren tot de doelgroep. Als content-partner hoopt de Waddenacademie bij te dragen aan een bredere verspreiding van aan de Wadden gerelateerde wetenschap.
De samenwerking met Kennislink is een van de manieren waarop de Waddenacademie invulling geeft aan haar derde taak: informeren.