Waddenacademie ziet meer kansen dan bedreigingen

De Waddenacademie is positief over het advies van de Deltacommissie. Hoewel de commissie bedreigingen voor Nederland signaleert, ziet zij ook kansen. Zo kan Nederland met haar expertise op het gebied van innovatief watermanagement wereldwijd een voortrekkersrol spelen en zichzelf op de kaart zetten.

De Waddenacademie, die zelf werkt aan een langetermijnvisie voor het Waddengebied, is vooral
blij met de sterke wetenschappelijke onderbouwing van het rapport van de Deltacommissie. Prof.
dr. Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie en lid van de Deltacommissie, noemt het: ?een
goede zaak dat kennis en kunde uit de wetenschap gebruikt wordt voor concreet beleid?.
Ook het langetermijnperspectief van de Deltacommissie is erg belangrijk. De consequenties van de
klimaatverandering zijn voor de Wadden vérstrekkend. Het is voor Nederland zaak om tempo te
maken met de besluitvorming hierover om in de toekomst de vruchten te kunnen plukken.
De Deltacommissie geeft aan dat de urgentie hoog is en dat onderschrijft de Waddenacademie, ook
voor het Waddengebied. Het Waddengebied is een unieke, maar kwetsbare regio. De impact van
bijvoorbeeld de zeespiegelstijging kan in deze regio hard aankomen. De Deltacommissie
concludeert dat het overleven van het Waddengebied niet vanzelfsprekend is, maar suggereert dat
het behouden kan worden door verstandig menselijk beheer. Hoewel de bedreigingen vooral op de
langere termijn voelbaar zijn is het zeker zaak om de kansen snel en voortvarend op te pakken. ?Er
is geen tijd meer voor hokjesdenken en achterkamertjespolitiek?, aldus professor Kabat. ?De
onderzoeksagenda's voor de komende jaren zijn goed gevuld, maar zullen beter op elkaar afgestemd
moeten worden.?
Alle betrokkenen in het Waddengebied zullen gezamenlijk een visie op moeten stellen. Hierbij kan
en wil de Waddenacademie een faciliterende rol spelen.
De uitdagingen die geschetst zijn in het rapport van de Deltacommissie vragen om een nationale,
maar vooral ook een integrale aanpak. De Waddenacademie wil op haar inauguratiesymposium op 1
en 2 december dit jaar deze integraliteit gestalte gaan geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pavel Kabat: 06-53489378
www.waddenacademie.knaw.nl