Waddenfonds investeert 8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 26,8 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het Waddengebied.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar diverse subsidieaanvragen voor zijn ingediend.

Een commissie van deskundigen onder leiding van oud-burgemeester en oud-senator Janny Vlietstra heeft de ontvankelijke projecten in opdracht van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds beoordeeld en gerangschikt. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten subsidie te verlenen aan de zes projecten die door de commissie zijn voorgedragen.

Meer informatie over de gehonoreerde projecten op de website van het Waddenfonds: