Waddenfonds investeert in oliebestrijding

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens. Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere vervuiling in de Waddenzee voorkomen. Het Dagelijks Bestuur van het Fonds investeert 498.552 Euro in dit project.

logo Waddenfonds

Met dit project wordt een innovatief slibverwijderingssysteem ontwikkeld voor de kwetsbare delen van de Waddenzee. Het betreft engineren, bouwen en testen van twee olieverwijderingssystemen. Hiermee kan olie verwijderd worden uit het waddengebied en de havens. De machines hebben de vorm van een amfibievoertuig en een rupsvoertuig. Hierop zijn aangepaste olieverwijderingssystemen geplaatst. De twee voertuigen worden multifunctioneel gebouwd. Ze moeten in principe dagelijks inzetbaar zijn voor het opruimen van olie en drijfvuil in havens. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het maaien van de kwelders.

Voorzitter van het Waddenfonds Hans Konst: “Ook in 2015 gaan wij weer door met het versterken van natuur en economie van het Waddengebied. Met dit project wordt een oplossing geboden voor een specifiek probleem van het Waddengebied.

Door de getijdestromen verspreiden verontreinigingen zich namelijk razendsnel. Met deze voertuigen wordt voorkomen dat vervuiling uiteindelijk onder het zand verdwijnt. Goed dat het Waddenfonds hierin investeert.”

Het Waddenfonds verleent deze keer 4,7 miljoen euro subsidie. In totaal wordt zo met 10 projecten 10 miljoen euro geïnvesteerd in het Waddengebied.

Bijlage met andere toegekende projecten